ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
260/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:31:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
261/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:32:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
262/2558

แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ฝึกซ้อมและเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:32:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
264/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:33:42

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
266/2558

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:34:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
267/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:34:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
268/2558

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:35:01

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
269/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:35:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
272/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:36:27

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
274/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:40:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
280/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:40:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
281/2558

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:41:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
286/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:42:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
290/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:42:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
297/2558

แต่งตั้งเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:44:27

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
298/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:45:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
305/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:45:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
307/2558

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:46:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
308/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดกีฬาจังหวัด

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:47:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
318/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:47:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ