ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
252/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:31:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
255/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
261/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
265/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่าย “เปิดฟ้าดาราศาสตร์ ปี ๒๕๖๑”

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
270/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:29:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
271/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:29:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
279/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:28:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
280/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:27:54

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
541/2561

การจัดโครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก"

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการ อำเภอหนองกี่ ในวันที่ 3 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้ารับการตรวจตามกำหนดการดังกล่าว
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 12:58:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
543/2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด No Child Left Behind

แจ้งทุกท่านเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 12:56:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
551/2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดทำมาตรการผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้เงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:55:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
559/2561

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

สนใจส่งรายชื่อ ประวัติ และผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 61
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:55:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
567/2561

แจ้งการยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
568.69/2561

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
578/2561

โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น

โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) สำหรับครูมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 3
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
592/2561

ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 5 ก.ค. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
614/2561

ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ปี 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-16 14:58:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
3/2560

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:07:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
4/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:09:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2560

แก้ไขแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:10:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ