ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
108/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:21:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:22:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
113/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:22:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
120/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
130/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
131/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
140/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
148/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:16:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
153/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
160/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
164/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
167/2560

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
169/2560

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
170/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
172/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
175/2560

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
182/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
187/2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ