ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
43/2558

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:03:27

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
44/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:03:54

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
46/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:04:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
47/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:05:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
76/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:05:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
77/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:06:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:06:54

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน สนับสนุนชุดกราว และแจกอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:09:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
82/2558

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:10:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
83/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:15:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
84/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:15:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
85/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:15:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบจัดเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:16:23

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
91/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:17:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
97/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:17:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
102/2558

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:18:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
103/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:18:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
106/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:19:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
107/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:19:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2558

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:20:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ