ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
50/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:04:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
51/2565

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:22:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:26:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
54/2565

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:30:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
55/2565

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:20:54

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
56/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-06-08 08:30:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
/2564

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-04-09 14:25:24

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

เปลี่ยนแปลงกำหนดากรเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-06-18 10:54:47

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-10-15 16:15:46

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-07-09 09:22:07

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

การปรับลดเวลาการทำงานบุคลากรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-10-15 16:16:34

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-07-25 19:13:09

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
3/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:01:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
5/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:59:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:03:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
7/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:02:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
11/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:02:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:04:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
19/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:02:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
20/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:00:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ