ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
56/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:17:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
57/2563

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:18:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
58/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:19:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2563

แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:20:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
67/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:20:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
68/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:21:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
69/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:22:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:22:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:23:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
80/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกันยายน 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:23:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
85/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:24:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:25:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
88/2563

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระดับสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:26:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
94/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:26:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
155/2563

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-01-05 09:34:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
00/2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:56

โพสโดย นายSuper Admin
หนังสือราชการ
01/2562

การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการม.ต้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:26

โพสโดย
หนังสือราชการ
1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับโรงเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2020-09-23 13:57:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:00:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
10/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:03:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ