ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
153/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:50

โพสโดย
คำสั่ง
160/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:33

โพสโดย
คำสั่ง
164/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:22

โพสโดย
คำสั่ง
167/2560

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:10

โพสโดย
คำสั่ง
169/2560

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:56

โพสโดย
คำสั่ง
170/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:43

โพสโดย
คำสั่ง
172/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:33

โพสโดย
คำสั่ง
175/2560

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:31

โพสโดย
คำสั่ง
182/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:17

โพสโดย
คำสั่ง
187/2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:04

โพสโดย
คำสั่ง
192/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:55

โพสโดย
คำสั่ง
196/2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:23

โพสโดย
คำสั่ง
197/2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2650

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:41

โพสโดย
คำสั่ง
198/2560

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:49:01

โพสโดย
คำสั่ง
199/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:12:49

โพสโดย
คำสั่ง
200/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:09

โพสโดย
คำสั่ง
201/2560

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:50:09

โพสโดย
คำสั่ง
202/2560

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:51:26

โพสโดย
คำสั่ง
205/2560

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:52:36

โพสโดย
คำสั่ง
206/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:53:17

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ