ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
259/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีแต่ยากจน จากงบปัจจัยพื้นฐานเรียนฟรีแต่ยากจน (40%) ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:08:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
263/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:08:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
265/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:11:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
266/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเช่าระบบบริการอินเทอร์เน็ต

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:12:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
287/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:12:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
288/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการนิทรรศการศิลปกรรมครูและนักเรียน ครั้งที่ 13

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:13:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
289/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:14:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
292/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:15:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
293/2559

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:15:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
294/2559

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:18:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
295/2559

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:18:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
296/2559

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:19:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
297/2559

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:19:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
5/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการ ติว O - NET เสริมนอกเวลาราชการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:53:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
7/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:56:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:57:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
17/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:58:35

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
19/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:59:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:59:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมโครงการ “เปิดบ้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมพลคนดีศรีเมืองโพธิ์ชัย” งานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ 11

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:00:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ