ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
79/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:46:09

โพสโดย
คำสั่ง
81/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:46:46

โพสโดย
คำสั่ง
82/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:47:20

โพสโดย
คำสั่ง
83/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:47:57

โพสโดย
คำสั่ง
89/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:48:37

โพสโดย
คำสั่ง
90/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 09:33:06

โพสโดย
คำสั่ง
91/2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 09:33:37

โพสโดย
คำสั่ง
93/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:35:29

โพสโดย
คำสั่ง
103/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:39:55

โพสโดย
คำสั่ง
104/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:42:46

โพสโดย
คำสั่ง
110/2559

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:46:39

โพสโดย
คำสั่ง
111/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:49:16

โพสโดย
คำสั่ง
114/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:52:51

โพสโดย
คำสั่ง
120/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:53:24

โพสโดย
คำสั่ง
123/2559

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:57:25

โพสโดย
คำสั่ง
125/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:59:38

โพสโดย
คำสั่ง
126/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 12:04:18

โพสโดย
คำสั่ง
128/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:12:45

โพสโดย
คำสั่ง
129/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:14:55

โพสโดย
คำสั่ง
130/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:15:21

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ