ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
223/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:49:45

โพสโดย
คำสั่ง
224/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:54:29

โพสโดย
คำสั่ง
225/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:58:10

โพสโดย
คำสั่ง
226/2559

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:02:50

โพสโดย
คำสั่ง
229/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตาระเบียบฯ ข้อ 6

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:03:22

โพสโดย
คำสั่ง
232/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:06:05

โพสโดย
คำสั่ง
256/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:07:52

โพสโดย
คำสั่ง
259/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีแต่ยากจน จากงบปัจจัยพื้นฐานเรียนฟรีแต่ยากจน (40%) ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:08:28

โพสโดย
คำสั่ง
263/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:08:57

โพสโดย
คำสั่ง
265/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:11:46

โพสโดย
คำสั่ง
266/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเช่าระบบบริการอินเทอร์เน็ต

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:12:22

โพสโดย
คำสั่ง
287/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:12:56

โพสโดย
คำสั่ง
288/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการนิทรรศการศิลปกรรมครูและนักเรียน ครั้งที่ 13

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:13:48

โพสโดย
คำสั่ง
289/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:14:57

โพสโดย
คำสั่ง
292/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:15:30

โพสโดย
คำสั่ง
293/2559

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:15:57

โพสโดย
คำสั่ง
294/2559

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:18:12

โพสโดย
คำสั่ง
295/2559

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:18:44

โพสโดย
คำสั่ง
296/2559

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:19:16

โพสโดย
คำสั่ง
297/2559

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:19:49

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ