ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
5/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการ ติว O - NET เสริมนอกเวลาราชการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:53:11

โพสโดย
คำสั่ง
7/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:56:51

โพสโดย
คำสั่ง
15/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:57:22

โพสโดย
คำสั่ง
17/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:58:35

โพสโดย
คำสั่ง
19/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:59:18

โพสโดย
คำสั่ง
33/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 09:59:58

โพสโดย
คำสั่ง
34/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมโครงการ “เปิดบ้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมพลคนดีศรีเมืองโพธิ์ชัย” งานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ 11

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:00:30

โพสโดย
คำสั่ง
35/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าตามโครงการ “เปิดบ้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมพลคนดีศรีเมืองโพธิ์ชัย” ประจำปี 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:01:02

โพสโดย
คำสั่ง
37/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:01:31

โพสโดย
คำสั่ง
39/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓/ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:01:57

โพสโดย
คำสั่ง
43/2558

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:03:27

โพสโดย
คำสั่ง
44/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:03:54

โพสโดย
คำสั่ง
46/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:04:34

โพสโดย
คำสั่ง
47/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:05:05

โพสโดย
คำสั่ง
76/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:05:36

โพสโดย
คำสั่ง
77/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:06:22

โพสโดย
คำสั่ง
78/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:06:54

โพสโดย
คำสั่ง
79/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน สนับสนุนชุดกราว และแจกอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:09:39

โพสโดย
คำสั่ง
82/2558

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:10:06

โพสโดย
คำสั่ง
83/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:15:02

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ