ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
84/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:15:29

โพสโดย
คำสั่ง
85/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:15:57

โพสโดย
คำสั่ง
87/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบจัดเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:16:23

โพสโดย
คำสั่ง
91/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:17:14

โพสโดย
คำสั่ง
97/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:17:44

โพสโดย
คำสั่ง
102/2558

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:18:14

โพสโดย
คำสั่ง
103/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:18:41

โพสโดย
คำสั่ง
106/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:19:12

โพสโดย
คำสั่ง
107/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:19:40

โพสโดย
คำสั่ง
108/2558

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:20:08

โพสโดย
คำสั่ง
116/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:21:03

โพสโดย
คำสั่ง
121/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:21:30

โพสโดย
คำสั่ง
122/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:21:59

โพสโดย
คำสั่ง
123/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:22:21

โพสโดย
คำสั่ง
130/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฏาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:22:47

โพสโดย
คำสั่ง
135/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:23:20

โพสโดย
คำสั่ง
151/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:24:06

โพสโดย
คำสั่ง
163/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:24:34

โพสโดย
คำสั่ง
176/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:25:08

โพสโดย
คำสั่ง
203/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:25:49

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ