ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
204/2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:26:15

โพสโดย
คำสั่ง
205/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:26:45

โพสโดย
คำสั่ง
207/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:27:14

โพสโดย
คำสั่ง
208/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โรงเรียนสีขาว

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:27:39

โพสโดย
คำสั่ง
237/2558

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2559) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:28:14

โพสโดย
คำสั่ง
238/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:29:16

โพสโดย
คำสั่ง
250/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:29:42

โพสโดย
คำสั่ง
253/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:30:08

โพสโดย
คำสั่ง
258/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:30:34

โพสโดย
คำสั่ง
259/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:50:11

โพสโดย
คำสั่ง
260/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:31:14

โพสโดย
คำสั่ง
261/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:32:07

โพสโดย
คำสั่ง
262/2558

แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ฝึกซ้อมและเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:32:33

โพสโดย
คำสั่ง
264/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:33:42

โพสโดย
คำสั่ง
266/2558

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:34:10

โพสโดย
คำสั่ง
267/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:34:37

โพสโดย
คำสั่ง
268/2558

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:35:01

โพสโดย
คำสั่ง
269/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:35:25

โพสโดย
คำสั่ง
272/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:36:27

โพสโดย
คำสั่ง
274/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:40:20

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ