ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » Next

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
280/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:40:53

โพสโดย
คำสั่ง
281/2558

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:41:17

โพสโดย
คำสั่ง
286/2558

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:42:09

โพสโดย
คำสั่ง
290/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:42:45

โพสโดย
คำสั่ง
297/2558

แต่งตั้งเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:44:27

โพสโดย
คำสั่ง
298/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:45:06

โพสโดย
คำสั่ง
305/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:45:34

โพสโดย
คำสั่ง
307/2558

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:46:11

โพสโดย
คำสั่ง
308/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดกีฬาจังหวัด

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:47:09

โพสโดย
คำสั่ง
318/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:47:45

โพสโดย
คำสั่ง
330/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:48:59

โพสโดย
คำสั่ง
335/2558

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:49:30

โพสโดย
คำสั่ง
/

โพสเมื่อ 2018-07-06 11:38:16

โพสโดย

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » Next

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ