เพลงมาร์ชโรงเรียน                แดนดินถิ่นพงไพรป่าสีเขียว                แดนดินที่กลมเกลียวสามัคคี

        แดนดินเมืองโพธิ์ชัยเราน้องพี่                สร้างสิ่งดี ก้าวล้ำนำศึกษา

        โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่ถิ่นของเรา                มีแมกไม้เรียงรายร้อยพนา

        จิ้งหรีดร้องระงมในดงป่า                สกุณาบินมาร้องกังวาน

        รักเกียรติ รักสัตย์ รักมีศักดิ์ศรี รักมีวินัย                สร้างเด็กไทย ถิ่นไกลในดงป่า

        นำความรู้ ก้าวล้ำนำวิชา                พัฒนาชีวิตให้ก้าวไกล

                ศึกษาดีมีวินัยใฝ่พัฒนา                สามัคคีเราร่วมแรง เราร่วมใจ

        สีเขียวเหลืองเรืองรองผ่องสดใส                สีแห่งชัยมุ่งมั่นขยันการ

        วิชาการก้าวล้ำนำวิชา                อีกพลาเข้มแข็ง สร้างแรงคน

        ดั่งร่มโพธิ์ ดั่งร่มไทร ดั่งดวงใจเราทุกคน                เราภูมิใจ เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

        เมืองโพธิ์ชัย เมืองโพธิ์ชัย เมืองโพธิ์ชัย เมืองโพธิ์ชัย (ซ้ำ)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ