เอกสารราชการ

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ปัจฉิมนิเทศ 2563
ไหว้ครู ประจำปี 2563
รณรงค์
ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง
วันเปิดเทอม
สวัสดีคุณครู

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ