เอกสารราชการ

การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19

อ่านต่อ...

การปรับลดเวลาการทำงานบุคลากรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อ่านต่อ...

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ...

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงกำหนดากรเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อบรบสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ64
ปัจฉิมนิเทศ2563
ค่ายลูกเสือ2563
วันคริสต์มาส
กีฬาสี2563
ค่ายดาราศาสตร์2563
ไหว้ครู ประจำปี 2563

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ