ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ประเภท

การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการม.ต้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:26

โพสโดย นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด
หนังสือราชการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:56

โพสโดย นายSuper Admin
หนังสือราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูขาดแคลนขั้นขั้รวิกฤต)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยจะรับสมัครในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธุ์ 2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-30 14:02:33

โพสโดย นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด
ประกาศทั่วไป

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

กิจกรรมของโรงเรียน

หัวข้อกิจกรรม ผู้ประกาศ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
    วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โพสเมื่อ 2019-02-15 15:36:27
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

สัปดาห์แห่งการเลือกตั้งประธานนักเรียน
    วันที่ 1 - 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดทำโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานการเลือกตั้งสภานักเรียน รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพเลือกผู้นำอย่างถูกต้อง เสริมสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2562

โพสเมื่อ 2019-02-15 15:35:33
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด NCLB
    วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ตามแนวคิด No Child Left Behind “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอด ทิ้งไว้ข้างหลัง” ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอบคุณคณะกรรมการที่มาให้คำแนะนำกัลยาณมิตร และเป็น กำลังใจให้พวกเรา

โพสเมื่อ 2019-02-07 11:04:51
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กำจัดยุงป้องกันโรค
    วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในการฉีดพ่นยากันยุงเพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนขอกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ”

โพสเมื่อ 2019-02-07 11:01:13
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ
    วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:09
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ