จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อบรบสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ64
ปัจฉิมนิเทศ2563
ค่ายลูกเสือ2563
วันคริสต์มาส
กีฬาสี2563
ค่ายดาราศาสตร์2563
ไหว้ครู ประจำปี 2563
รณรงค์
ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง
วันเปิดเทอม
สวัสดีคุณครู
รับนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.4
เลือกตั้งประธานนักเรียน2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนศท
กำจัดยุงป้องกันไข้เลือดออก
การนิเทศติดตามNCLB
ค่ายดาราศาสตร์
ทัศนศึกษา
แข่งทักษะคอมพิวเตอย์
แข่งทักษะศิลปะม.ปลาย
แข่งทักษะศิลปะม.ต้น
ตรวจสอบข้อมูล
พิธีถวายราชสดุดี
ขยายผล DLIT
วันแม่แห่งชาติ2561
สัปดาห์อาเซียน 2561
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สัปดาห์อาเซียน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันแม่เเห่งชาติ2559
ประกวดหนังสั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ