ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
/2564

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-04-09 14:25:24

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

เปลี่ยนแปลงกำหนดากรเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-05-01 20:45:56

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
3/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:01:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
5/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:59:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:03:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
7/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:02:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
11/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:02:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:04:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
19/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:02:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
20/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:00:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
21/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:02:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
22/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:05:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
23/2564

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:03:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
27/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:01:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
31/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:06:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:07:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
41/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:01:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:00:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2563

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:01:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
13/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:02:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ