ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
10/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:03:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
16/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:06:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
30/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:07:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
39/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนมีนาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:08:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
40/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนและผลงานทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:09:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
41/2562

แต่งตั้งคณะผู้ประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:10:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
42/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏฺิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:11:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
44/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:14:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
45/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษและทุนนักเีรยนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2561

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:16:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
47/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2/2561

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:17:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
48/2562

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:18:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
54/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:20:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
55/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:22:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
59/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนเมษายน 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:24:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
60/2562

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:24:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:25:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
73/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:26:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
74/2562

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:26:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
75/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:27:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
76/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:28:24

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ