ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
227/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:04:35

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
228/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:05:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
236/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:06:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
237/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:06:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
241/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:07:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
246/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนธันวาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:08:27

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
247/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:09:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
251/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:10:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
252/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:11:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
253/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:12:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
257/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:13:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
261/2562

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:13:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
263/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนมกราคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:14:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
264/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:15:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
265/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:15:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:06

โพสโดย นางสาววัชราภรณ์ ผลไธสง
หนังสือราชการ
/2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูขาดแคลนขั้นขั้รวิกฤต)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยจะรับสมัครในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธุ์ 2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-30 14:02:33

โพสโดย
ประกาศทั่วไป
5/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2561

แต่งตั้งนักกีฬาวันครู 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ