ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
157/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:17:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
161/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:22:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
165/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:24:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
170/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:25:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
174/2561

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-30 11:57:54

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
181/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
184/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
200/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:23:01

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
206/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
207/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
208/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:41:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
209/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:41:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
210/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
211/2561

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
212/2561

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
218/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:45:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
223/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
224/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:32

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
225/2561

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
226/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:38:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ