ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
73/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:26:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
74/2562

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:26:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
75/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:27:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
76/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:28:24

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
82/2562

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:29:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
83/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:30:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
90/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนมิถุนายน 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:30:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2562

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:31:24

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
94/2562

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:32:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
98/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:33:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:34:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
101/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:37:42

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
102/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:39:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
109/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาตื

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:39:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
110/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:40:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
111/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:41:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
114/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:42:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
121/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:43:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
122/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:43:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
136/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:45:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ