ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
21/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
25/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
38/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
39/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
42/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:40:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
45/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:40:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
50/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
51/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:32

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:42:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
53/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:42:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
56/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
57/2561

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:45:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:45:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
70/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:45:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
86/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2561

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
88/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1-2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:09:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ