ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 23 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
228/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
229/2561

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
238/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
244/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:36:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
246/2561

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2020-10-29 13:39:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
248/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:32:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
249/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวเสริม เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:34:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
250/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:34:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
252/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:31:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
255/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
261/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
265/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่าย “เปิดฟ้าดาราศาสตร์ ปี ๒๕๖๑”

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
270/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:29:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
271/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:29:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
279/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:28:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
280/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:27:54

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
541/2561

การจัดโครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก"

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการ อำเภอหนองกี่ ในวันที่ 3 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้ารับการตรวจตามกำหนดการดังกล่าว
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 12:58:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
543/2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด No Child Left Behind

แจ้งทุกท่านเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 12:56:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
551/2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดทำมาตรการผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้เงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:55:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
559/2561

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

สนใจส่งรายชื่อ ประวัติ และผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 61
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:55:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ

ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 23 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ