ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
21/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:02:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
22/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:05:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
23/2564

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:03:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
27/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:01:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
31/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:06:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:07:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
41/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:01:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
46/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:35:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
47/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:36:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
49/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:37:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
57/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:37:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
58/2564

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:38:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
59/2564

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:39:32

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2564

แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:40:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
68/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:42:01

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
69/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:42:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
70/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:43:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
71/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:43:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
77/2564

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-02-25 15:35:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:44:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ