ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายกิตติกร จุนทวิเทศ 49 สุขศึกษาพละศึกษา
2 นางสาวพลอยใจ เพ่งพิศ 24 ศิลปะ
3 นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย 34
4 นางสาวเนื้อไหม เทียบฤทธิ์ 24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 นางสาววาสนา นุพันธ์ 22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ