ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
131/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:15:45

โพสโดย
คำสั่ง
138/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อควบคุมดูแล ให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:16:09

โพสโดย
คำสั่ง
141/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:20:19

โพสโดย
คำสั่ง
144/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:21:50

โพสโดย
คำสั่ง
153/2559

แต่งตั้งคณะทำงาน ธรรมนูญสถานศึกษา ๙ ดี สู่วิถีการเรียนรู้ “โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน”

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:22:28

โพสโดย
คำสั่ง
155/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:25:51

โพสโดย
คำสั่ง
156/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:26:45

โพสโดย
คำสั่ง
157/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:27:36

โพสโดย
คำสั่ง
160/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:28:15

โพสโดย
คำสั่ง
163/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:30:21

โพสโดย
คำสั่ง
166/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:31:10

โพสโดย
คำสั่ง
181/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:32:55

โพสโดย
คำสั่ง
182/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:33:27

โพสโดย
คำสั่ง
192/2559

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2560) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:34:13

โพสโดย
คำสั่ง
199/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:34:44

โพสโดย
คำสั่ง
200/2559

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:35:11

โพสโดย
คำสั่ง
201/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:35:36

โพสโดย
คำสั่ง
214/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:45:20

โพสโดย
คำสั่ง
221/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:45:54

โพสโดย
คำสั่ง
222/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:49:12

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ